Blloqe ndërtimi për zbulimin e ilaçeve

Fotot e faqes së APIMO

Blloqe ndërtimi për zbulimin e ilaçeve

APICMO për Drug Discovery është një zgjidhje e bazuar në cloud, njohëse që analizon njohuritë shkencore dhe të dhënat për të zbuluar lidhjet e njohura dhe të fshehura që mund të ndihmojnë në rritjen e mundësive të zbulimeve shkencore.

Platforma lejon studiuesit të krijojnë hipoteza të reja me ndihmën e vizualizimeve dinamike, parashikimeve të mbështetura nga evidenca dhe përpunimit të gjuhës natyrale të trajnuar në fushën e shkencave të jetës.

APICMO për Drug Discovery mund të përshpejtojë identifikimin e kandidatëve të rinj të drogës dhe objektivat e reja të drogës duke shfrytëzuar potencialin e të dhënave të mëdha.