Azetidin është një përbërës organik i ngopur heterociklik që përmban tre atome karboni dhe një atom azoti. Është një lëng në temperaturën e dhomës me një erë të fortë të amoniakut dhe është fuqishëm bazë krahasuar me shumicën e amines sekondare.
Azetidine dhe derivatet e saj janë motive relativisht të rralla strukturore në produktet natyrore. Veçanërisht, ato janë një përbërës kyç i acideve dhe penaresidineve. Ndoshta produkti natyral me përmbajtje azetidine më të bollshme është azetidin-2-acid karboksilik, një homolog i prolinit jo-proteogjenik.

Shfaq të gjitha 4 Rezultate