Chirality është një pronë gjeometrike e disa molekulave dhe joneve. Një molekulë / jon kiral nuk mund të mbivendoset në imazhin e saj të pasqyruar. Prania e një qendre asimetrike të karbonit është një nga disa karakteristika strukturore që nxisin kiralitetin në molekulat organike dhe inorganike.
Enantiomerët individualë shpesh përcaktohen si ose me dorën e djathtë ose me dorën e majtë. Chirality është një konsideratë thelbësore kur diskutojmë stereokimi në kimi organike dhe inorganike. Koncepti është i një rëndësie të madhe praktike sepse shumica e biomolekulave dhe farmaceutike janë kirale.
Shumë molekula biologjikisht aktive janë kirale, duke përfshirë aminoacidet natyrore (blloqet ndërtuese të proteinave) dhe sheqernat. Në sistemet biologjike, shumica e këtyre përbërjeve janë të të njëjtës kiralizëm: shumica e aminoacideve janë leva (l) dhe sheqernat janë dekstroruese (d). Proteinat tipike të natyrshme janë bërë nga 1-aminoacidet dhe njihen si proteina të majtë; d-aminoacidet krahasueshem te rralla prodhojne proteina te djathte.

Shfaq të gjitha 4 Rezultate