Heterocikelet janë gjithandej në natyrë, me aplikime të shumëllojshme industriale dhe në të gjitha aspektet e jetës sonë. Në natyrë ato ndodhin në forma të shumëfishta dhe posedojnë rëndësi të madhe biokimike - "molekulat e jetës". Aplikimet e heterocikletave që janë nxjerrë nga kimia, biologjia, mjekësia, bujqësia dhe industria janë legj.
Një përbërje heterociklike ose strukturë unazore është një përbërje ciklike që ka atome të paktën dy elementë të ndryshëm si anëtarë të unazës së tij. Kimi heterergjike është dega e kimisë organike që merret me sintezën, pronat dhe aplikimet e këtyre heterocikletave.
Shembuj të përbërjeve heterociklike përfshijnë të gjitha acidet nukleike, shumica e barnave, shumica e biomasës (celuloza dhe materialet e lidhura), dhe shumë ngjyra natyrale dhe sintetike

Showing 1-12 of 21 Rezultate