përbërja kimike është një substancë kimike e përbërë nga shumë molekula identike (ose entitete molekulare) të përbërë nga atome nga më shumë se një element i mbajtur së bashku nga lidhjet kimike. Një element kimik i lidhur me një element kimik identik nuk është një përbërje kimike, pasi që përfshihet vetëm një element, jo dy elementë të ndryshëm.

Ekzistojnë katër lloje të përbërësve, varësisht se si atomet përbërës mbahen së bashku:

molekulat e mbajtura së bashku nga lidhjet kovalente
komponimet jonike të mbajtura së bashku nga lidhjet jonike
komponimet ndërmetalike të mbajtura së bashku nga lidhjet metalike
disa komplekse të mbajtura së bashku me anë të lidhjeve kovalente të koordinuara.

Showing 1-12 of 32 Rezultate