Pirazina është një përbërje organike heterociklike aromatike me formulën kimike C4H4N2.

Pirazina është një molekulë simetrike me grupin pikë D2h. Pirazina është më pak bazë se piridin, piridazin dhe pirimidin.

Derivatet siç janë fenazina janë të njohura për aktivitetin e tyre antitumor, antibiotik dhe diuretik.

Shfaq të gjitha 4 Rezultate