Piridin është Dendësia 0.978 g / cm3. Pika e nxehtë 68 ° F. Pijet janë më të rënda se ajri. Toksike nga gëlltitja dhe thithja. Djegija prodhon okside toksike të azotit.
Piridin është një lëng i qartë me një erë që është e thartë, i palodhshëm dhe i ngjashëm me peshqit. Mund të bëhet nga katra e qymyrit të papërpunuar ose nga kimikate të tjera. Piridin përdoret për të shpërndarë substanca të tjera. Gjithashtu përdoret për të bërë produkte të ndryshme si ilaçet, vitaminat, aromatizuesit e ushqimit, bojërat, ngjyrat, produktet e gomës, ngjitësit, insekticidet dhe herbicidet. Piridina gjithashtu mund të formohet nga shkatërrimi i shumë materialeve natyrore në mjedis.

Shfaq të gjitha 10 Rezultate