Pyrimidine është një përbërës organik aromatik heterociklik i ngjashëm me piridin. Një nga tre diazines (heterociklike gjashtë-anëtarëshe me dy atome nitrogjen në unazë) ka atomet e azotit në pozicionet 1 dhe 3 në unazë: 250 Diazinat e tjera janë pirazina (atomet e azotit në pozicionet 1 dhe 4) dhe piridazine (atomet e azotit në pozicionet 1 dhe 2). Në acidet nukleike, tre lloje të nukleobazeve janë derivate të pirimidines: citozina (C), timin (T) dhe uracil (U).

Shfaq të gjitha 9 Rezultate