Quinazoline është një përbërje organike me formulën C8H6N2. Kjo është një heterocikël aromatik me një strukturë biciklike të përbërë nga dy unaza aromatike të shkrirë gjashtë anëtarë, një unazë benzeni dhe një unazë pirimidine. Është një solucion kristalor i verdhë i lehtë që është i tretshëm në ujë. Gjithashtu i njohur si 1,3-diazanaftalinë, kinazolina mori emrin e saj nga të qenit një derivat azazë i kinolinës. Megjithëse molekula kinazoline prind është përmendur rrallë nga vetë në literaturën teknike, derivatet e zëvendësuara janë sintetizuar për qëllime mjekësore si agjentë antimalarial dhe antikancerik,
Terminib i miratuar, një ilaç i zhvilluar nga Boehringer Ingelheim.
Erlotinib, një ilaç i prodhuar nga Astellas, për të trajtuar pacientët NSCLC me tumore të shkaktuara nga mutacionet e EGFR.
Lapatinib i drogës GlaxoSmithKline u trajtua me kancer të gjirit të fazës së avancuar ose metastatike në kombinim me kapecitabinën e Roche.

Shfaq të gjitha 8 Rezultate